BiereFoundation®

 
 

De BiereFoundation® is opgericht in 2011 als blijk van waardering voor het jarenlange welzijnswerk dat de heer drs. pandit Soerdjpersad (Suruj) Biere heeft verricht. In 2011 is hij 45 jaar werkzaam als welzijnswerker en tevens 35 jaar actief als pandit. Voor al deze werkzaamheden is hij op 16 juli 2011 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Zijn maatschappelijke betrokkenheid de afgelopen 45 jaar, waarvan 25 jaar in de Haagsche gemeenschap, hebben geleid tot het oprichten van deze stichting. In deze jaren ging er bijzonder veel aandacht uit naar welzijnswerk.


Degenen die het werk van dhr. Biere een warm hart toedragen, zijn bijeengekomen om een platform te creëren waarop hij en anderen zijn werk kunnen voortzetten.

 

BiereFoundation®

© Copyright BiereFoundation 2018